TNP – Day 44: Walang Hanggang Katuwang

Ni: Adrian Pantonial

“For God so loved the world that He gave His one and only Son, that whoever believes in Him shall not perish but have eternal life.” -John 3:16

Hindi “relihiyon” ang makapagliligtas sa’yo kundi ang “relasyon” mo kay Hesus – ang Daan patungo sa buhay na walang hanggan na nagsisimula na ngayon. Siya ang nagbibigay kulay sa buhay at pinagaganda Niya ang buhay na inilalagak sa Kanya. Nawa’y isuko mo ang buhay mo sa Kanya at isabuhay ang Kanyang mga salita.

Wala nang hihigit pa kung katuwang at kapiling mo sa buhay ang Panginoong Hesus.

Advertisements

Ano'ng say mo dito, kabayan?

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Baguhin )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Baguhin )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Baguhin )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Baguhin )

Connecting to %s