TNP – Day 39: Pagbabagong Buhay

Ni: Adrian Pantonial

 “…In repentance and rest is your salvation, in quietness and trust is your strength…” -Isaiah 30:15

Naisipan mo bang bawian ng kabutihan ang mga taong na-agrabyado mo dati? Ipakita mo ang tunay na pagsisisi sa pamamagitan ng gawang mabuti at panibagong direksyon ng buhay. Ang kalakasan mo ay magmumula sa katahimikan ng kalooban mo at sa pagtitiwala ng aayusin din ng Diyos ang lahat. Nawa’y kumapit at sumunod ka lang sa Kanya lagi.

Sa piling ng Diyos at pagsunod ng kalooban Niya naroon ang kapahingahan at kapayapaan. 

Advertisements

Ano'ng say mo dito, kabayan?

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Baguhin )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Baguhin )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Baguhin )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Baguhin )

Connecting to %s