TNP – Day 35: Aklat ng mga Aklat

Ni: Adrian Pantonial

“Your commands are always with me and make me wiser than my enemies. I have more insight than all my teachers, for I meditate on Your statutes. I have more understanding than the elders, for I obey Your precepts.” – Psalm 119:98-100

Nawa’y magbasa ka ng Bibliya araw-araw. Mahalaga itong basahin dahil ang may konsepto nito ay ang gumawa ng lahat ng mga paborito mong manunulat o idolo man. Kung gusto mong maging mas matalino, masipag, at mapagmahal, magbasa ka ng Bibliya at isabuhay ito araw-araw.

Sa pagbabasa ng Aklat ng mga Aklat, magkakaroon ka ng panibagong buhay.

Advertisements

Ano'ng say mo dito, kabayan?

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Baguhin )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Baguhin )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Baguhin )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Baguhin )

Connecting to %s