TNP – Day 33: Langit, Lupa, Impyerno

Ni: Adrian Pantonial

“For it is by grace you have been saved, through faith—and this is not from yourselves, it is the gift of God—not by works, so that no one can boast.”-Ephesians 2:8-9

“Langit, Lupa, Impyerno” Malamang naglaro ka rin ng ganitong taya-tayaan dati nung bata ka pa kaya mo binasa ito…Pwede mong ma-sigurong sa langit ka mapupunta habang narito ka pa sa lupa. Nawa’y tanggapin mo si Hesus bilang Panginoon mo’t Tagapagligtas at isabuhay ang Kanyang Salita para sa langit ka mapunta at hindi sa impyerno.

Makakamit natin ang buhay na walang-hanggan dito dahil sa pananampalataya sa ginawang sakripisyo ni Hesus at hindi dahil sa ating mga gawang-mabuti.

Advertisements

Ano'ng say mo dito, kabayan?

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Baguhin )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Baguhin )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Baguhin )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Baguhin )

Connecting to %s