TNP – Day 29: Silang Pinagpala

Ni: Adrian Pantonial

“Blessed are those who have learned to acclaim You, who walk in the light of Your presence, LORD.” – Psalm 89:15

Ang mundo ay puno ng kasinungalingan at kasamaan. Pinagpapala ng Diyos silang mga namumuhay ayon sa Kanyang mga aral. At ang mga pagpapalang ito ay tumatagal na hindi panandalian gaya ng kayang ibigay ninuman. Nawa’y isabuhay mo ang mga turo ng Diyos.

Sa Diyos lang may kasiguruhan, tunay at nagtatagal na kasaganahan.

Advertisements

Ano'ng say mo dito, kabayan?

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Baguhin )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Baguhin )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Baguhin )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Baguhin )

Connecting to %s