TNP – Day 28: Kasangga sa Buhay

Ni: Adrian Pantonial

“But all who are hunting for You—oh, let them sing and be happy. Let those who know what You’re all about  tell the world You’re great and not quitting. ” – Psalm 40:16 (The Message)

Pinagagaan ng Diyos ang pasanin ng mga nabibigatan at pinasasaya ang mga nalulungkot. Silang mga nagpupuri sa Diyos ay ipinakikilala rin Siya sa iba. Kasangga nila Siya sa bawat pakikibaka. Nawa’y ang pananampalataya mo sa Kanya ay may kaakibat na aksyon – hindi lang emosyon.

Malaking kakulangan kung wala Siya sa buhay natin. Malaking kapakinabangan naman kung kasama natin Siya.

Advertisements

Ano'ng say mo dito, kabayan?

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Baguhin )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Baguhin )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Baguhin )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Baguhin )

Connecting to %s