TNP – Day 26: Kapahingahan at Kalakasan

Ni: Adrian Pantonial

“What a wonderful God we have…who so wonderfully comforts and strengthens us.”  – 2 Corinthians 1:3, TLB

Nag-e-exercise, kumakain ng masustansyang pagkain, sapat na tulog, vitamins…araw-araw mo ba ginagawa ang mga ito? Gayunpaman, may mga araw pa ring hindi sila sapat para punan ang kalungkutan at paghihirap sa loob mo. Nawa’y magkaroon ka ng kapahingahan at kalakasan na sa piling Niya lang matatagpuan.

Sa Diyos natin ilagak ang ating mga problema – sa Kanya may kasagutan at kapayapaan.

Advertisements

One response to “TNP – Day 26: Kapahingahan at Kalakasan

Ano'ng say mo dito, kabayan?

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Baguhin )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Baguhin )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Baguhin )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Baguhin )

Connecting to %s