TNP – Day 16: Bukal ng Buhay

Ni: Adrian Pantonial

“If anyone thirsts, let him come to Me and drink.”  -John 7:37 NKJV

“Dalangin kong higit mo pang makilala si Hesus sa buhay mo bilang Panginoon at Tagapagligtas. Siya ang magpupuno ng lahat ng pagkukulang sa buhay mo at aayusin Niya ang pananaw mo sa buhay para sa’yong tagumpay mula dito hanggang sa kabilang buhay.”

Si Hesus ang daan sa buhay na lubos at umaapaw sa pagpapala.

Advertisements

Ano'ng say mo dito, kabayan?

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Baguhin )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Baguhin )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Baguhin )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Baguhin )

Connecting to %s