TNP – Day 10: Pananampalataya: Pundasyon ng Matibay na Buhay

Ni: Adrian Pantonial

“The fundamental fact of existence is that this trust in God, this faith, is the firm foundation under everything that makes life worth living. It’s our handle on what we can’t see. The act of faith is what distinguished our ancestors, set them above the crowd. “-Hebrews 11:1-2 (The Message)

“Nawa’y lumago pang lalo ang pananampalataya mo sa Diyos para lalo pang maging makabuluhan ang buhay mo at maging instrumento ka ng saya at pagbabago.”

Pananampalataya – binibigyang kulay at kahulugan nito ang ating buhay.

Advertisements

Ano'ng say mo dito, kabayan?

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Baguhin )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Baguhin )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Baguhin )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Baguhin )

Connecting to %s